Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (ser topiony gouda, ser topiony złoty ementaler, kefir naturalny ze Skały, śmietanka kremowa ze Skały, masło ekstra ze Skały) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Jakość Tradycja)” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Dofinasowanie kapitału obrotowego w firmie SERTOP Sp. z o.o.” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach działania 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 343 553,67 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 343 553,67 PLN

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Wdrożenie produkcji nowego produktu oraz rozwój i automatyzacja procesów z wykorzystaniem urządzeń związanych z ochroną klimatu w firmie Sertop” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu unowocześnienie produkcji SERTOP Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego produktu – serów w plastrach oraz inwestycji związanej z ochroną klimatu – pompy ciepła współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version