Elektryk / Elektromechanik

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
arrow

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie zakładu
 • Podłączanie i ustawianie maszyn
 • Usuwanie awarii w zakresie elektrycznym
 • Wykonywanie przeglądów i usprawnień
 • Uczestniczenie przy remontach urządzeń

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, paczki na Mikołaja dla dzieci

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe (również staże lub praktyki) na stanowisku elektryka, automatyka lub elektromechanika w zakładzie produkcyjnym
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych
 • Umiejętność posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
 • Mile widziane uprawnienia w zakresie: konserwacji i eksploatacja kotłów gazowych, sprężarek, pomp próżniowych, wózków akumulatorowych

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail kadry@sertop.com.pl. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska. Aplikację można przesłać także drogą pocztową na adres Sertop Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy lub złożyć osobiście w sekretariacie siedziby spółki.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sertop sp. z o.o. z siedzibą w Tychach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Sertop Sp.  zo.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Przemysłowej 58. Dane są zbierane dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Mechanik

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
arrow

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie ciągłości pracy linii produkcyjnej, urządzeń i instalacji technicznych
 • Przygotowanie i ustawianie maszyn na potrzeby produkcji
 • Usuwanie awarii
 • Wykonywanie przeglądów i usprawnień
 • Mile widziane umiejętności i uprawnienia do eksploatacji maszyn skrawających, eksploatacji sprężarek, pomp próżniowych, wózków akumulatorowych i urządzeń dźwigowych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe (również staże lub praktyki) na stanowisku mechanika lub elektromechanika w zakładzie produkcyjnym
 • Wykształcenie kierunkowe techniczne średnie bądź zawodowe
 • Wiedza praktyczna w zakresie mechaniki i budowy maszyn
 • Doświadczenie z zakresu remontu urządzeń
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem
 • Mile widziane umiejętności do eksploatacji obsługiwania maszyn skrawających (tokarka, frezarka)

  Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail kadry@sertop.com.pl. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska. Aplikację można przesłać także drogą pocztową na adres Sertop Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy lub złożyć osobiście w sekretariacie siedziby spółki.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SERTOP sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 58 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@sertop.com.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

  Masz pytania dotyczące naszych produktów,
  chciałbyś z nami współpracować?
  Napisz lub zadzwoń do nas

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

  Developer tools

  ReD Responsive Framework version