Key Account Manager

Zakres obowiązków:

 • Budowanie i rozwijanie współpracy z najważniejszymi i największymi klientami Spółki
 • Pozyskiwanie nowych klientów w kanale tradycyjnym i nowoczesnym
 • Identyfikacja i kwalifikowanie szans sprzedażowych
 • Monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących segmentu FMCG oraz konkurencji
 • Oferowanie nowych produktów
 • Realizacja planu sprzedaży
 • Realizacja i rozliczanie działań promocyjnych wspierających sprzedaż
 • Koordynacja pracy przedstawicieli handlowych
 • Negocjowanie i finalizowanie umów z klientami
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku KAM
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz social media
 • Prawo jazdy kat. B
 • Cechy i predyspozycje: bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne, bardzo dobra komunikacja interpersonalna, profesjonalizm, terminowość, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry @sertop.com.pl. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska. Aplikację można przesłać także drogą pocztową na adres Sertop Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy lub złożyć osobiście w sekretariacie siedziby Spółki.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: “Zgodnie z art.6 ust.l1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Część informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SERTOP sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 58

2/ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@sertop.com.pl

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust.1 lit. a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji

5/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji 

6/ posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8/ podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

arrow

 

 

Masz pytania dotyczące naszych produktów,
chciałbyś z nami współpracować?
Napisz lub zadzwoń do nas

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version