Automatyk utrzymania ruchu

Opis stanowiska:

 • zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń
 • wsparcie techników utrzymania ruchu
 • zapewnienie realizacji działań prewencyjnych według planu prewencji oraz zleconych czynności remontowych
 • kontakty z serwisami zewnętrznymi
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych prac
 • uczestnictwo w rozruchu nowych maszyn i urządzeń
 • udział lub prowadzenie projektów
 • inicjowanie zmian w zakresie automatyzacji realizowanych procesów

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • dobra znajomość zagadnień związanych z automatyką maszyn i urządzeń
 • przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • uprawnienia SEP ( E1, D1) do 20 kV
 • znajomość MS Office (Excel, Word), AutoCad
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presja czasu

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dobre warunki płacowe, adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy

.

Jak aplikować

Aplikacja powinny składać się z następujących dokumentów:
• CV
• list motywacyjny

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.;tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz 922 .)"

Aplikację należy przesłać na adres:
SERTOP sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 58
43-100 Tychy
z dopiskiem KADRY
lub na adres: kadry@sertop.com.pl
 • Znajdź nas na
Wszelkie prawa zastrzeżone , ©2013. Sertop Sp. z o.o
Projekt i wykonanie: Grupa Leonardo

 

Firma PZU SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych dofinansowała „SERTOP” Spółce  z o.o. w Tychach zadanie prewencyjne polegające na wykonaniu badań termograficznych w celu lokalizacji uszkodzeń, awarii maszyn i urządzeń oraz zapewnieniu pracownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, poprzez szybkie i odpowiednie przeciwdziałanie sytuacjom awaryjnym na terenie zakładu.

 

PROW

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Operacja mająca na celu unowocześnienie produkcji SERTOP Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego produktu  - serów w plastrach
oraz inwestycji związanej z ochroną klimatu – pompy ciepła współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania
 
4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie  produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

SERTOP sp. z o.o. realizuje projekt „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy SERTOP sp. z o.o.”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI -
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 400 000 PLN
Wartość wsparcia ze środków UE: 200 000 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.03.2014

 

eu.png (../download/obrazki_do_tekstow)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.
"DOTACJE NA INNOWACJE"

SERTOP sp. z o.o. realizuje projekt "Wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach."
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki
Projekt ma na celu wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach.

Wartość projektu: 722 827,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: : 444 675,00 PLN
Okres realizacji projektu: 14.05.2012 – 31.05.2015

Osoba wyznaczona do kontaktu:  foto_ab.gif (../download/obrazki_do_tekstow)

Aneta Będkowska  
+48 32 329 12 35  

logo_ig.png (../download/obrazki_do_tekstow) logo_mg.png (../download/obrazki_do_tekstow)