INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING FOR THE CONTRACTORS OF SERTOP SP. Z O.O.

All personal data collected through our website is processed pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

PERSONAL DATA CONTROLLER

SERTOP sp. z o.o., ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy, KRS (National Court Register): 0000099079, NIP (Tax Identification Number): 646-032-38-25, REGON (National Official Business Register): 270543286
Controller’s contact details:
• email address: inspektor@sertop.com.pl (Data Protection Officer: Dorota Moskalewicz)
• postal address: SERTOP sp. z o.o., ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy

PURPOSE OF PERSONAL DATA PROCESSING

Your personal data will be processed for proper performance of the agreements concluded with the Contractors, including handling correspondence, inquiries, work and purchase orders for products and services that enable SERTOP sp. z o.o. to conduct business, handling complaints and claims, maintaining and managing business and professional relations, pursuing and defending against claims.

PERSONAL DATA STORAGE PERIOD
Your data will be processed for the duration of the agreement between SERTOP sp. z o.o. and the Contractor, afterwards the data will be stored until the end of the limitation period of any claims of the parties under the agreement; or until the expiry of the data retention obligation, in particular retention of books of accounts.

LEGAL BASIS FOR PERSONAL DATA PROCESSING 
The lawful basis for data processing are set out in Article 6(1)(b), (c) and (f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “GDPR”) – the processing is necessary for the performance of the agreement, compliance with the legal obligation to which the controller is subject, or results from legitimate interests pursued by the controller (business activities).
 
DATA SOURCE AND DATA PROVISION REQUIREMENT
If you contact us on behalf of the Contractor, please be informed that your personal data have been provided to us by the above-mentioned entity in connection with the performance of the trade agreement that we have concluded. To the extent that your personal data have been provided by you, the data provision is voluntary but necessary for the proper performance of the agreement concluded between SERTOP sp. z o.o. and the Contractor.
 
CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED 
The data received are mainly: first and last name, email address, telephone number, position and possibly other data provided voluntarily for the performance of the agreement.
 
PERSONAL DATA TRANSFER 
Your data may only be transferred to the entities that provide services to SERTOP sp. z o.o. (e.g. IT service providers, legal advisers, etc.), or to the entities authorised to obtain data under applicable law. The data will not be processed in an automated manner, including profiling.
 
DATA SUBJECT RIGHTS
In connection with the processing your data by SERTOP sp. z o.o., you have the following rights:
• the right to access your data, including to obtain a copy of the data,
• the right to request rectification of your data,
• the right to data erasure (in certain circumstances),
• the right to lodge a complaint with a supervisory authority for personal data protection,
• the right to restrict processing of your data ,
• the right to object to processing of your data on the basis of the controller’s legitimate interest.

Zakres zbierania danych

 1. Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika strony lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy.

Prawo dostępu

 1. Osoba korzystająca posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszenie przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na: 
  – adres mailowy: inspektor@sertop.com.pl (Inspektor Ochrony Danych: Dorota Moskalewicz)
  – adres pocztowy: Sertop Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podawanie danych jest dobrowolne

 1. Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora komunikatów marketingowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W procesie przesyłania wiadomości drogą e-mailową (wysyłka newslettera) podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania, w celu dopasowania treści wiadomości do preferencji określonego klienta.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników strony mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostepnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Sertop Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu firma Sertop Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone w serwisie, o stosowanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze strony internetowej sertop.pl oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Sertop Sp. z o.o., zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version